Van Appia & Van der Lee, Advocatenkantoor, specialisten in straf- en vreemdelingenrecht - Advocaten

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Een tweede specialisme van ons kantoor is het vreemdelingenrecht. Wij bieden gespecialiseerde rechtsbijstand op dit gebied, zowel aan bedrijven (kennismigranten, vergunningen) als aan individuen die in aanraking komen met het vreemdelingenrecht.

Particuliere aanvragen
Wanneer uw partner uit het buitenland met u wil gaan samenwonen, krijgt u te maken met het vreemdelingenrecht en met de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In juridische zin wordt onderscheid gemaakt tussen personen afkomstig uit de Europese Unie en personen van daarbuiten. Wij kunnen u adviseren over de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), dan wel verblijfsvergunning en kunnen u ook bijstaan in het geval een verzoek om een verblijfsvergunning is afgewezen. Bij een aanvraag om een MVV kunnen ook vragen gaan spelen over bijkomende zaken, zoals de verplichte inburgeringscursus of het zogenaamde inkomensvereiste (het feit dat u een bepaald inkomen nodig heeft, wanneer uw partner naar Nederland wil komen). Wij adviseren u hier graag over.

Bedrijfsmatige aanvragen
Bedrijven die werknemers uit het buitenland in dienst willen nemen, krijgen te maken met tewerkstellingsvergunningen. Ook op dit punt is het verstandig om vooraf advies te vragen en heeft Van Appia & Van der Lee de expertise in huis om u bij te staan.

Vreemdelingenbewaring
Wanneer de staat meent dat u of uw partner illegaal in Nederland verblijft, zal deze u of uw partner aanzeggen om Nederland te verlaten en kan de maatregel van vreemdelingenbewaring worden opgelegd. Wij vechten met regelmaat namens onze cliënten dergelijke beslissingen aan en zullen u, ingeval van detentie, zo snel mogelijk opzoeken om met u te overleggen.

Met wie moet ik contact opnemen (vreemdelingenrecht)

교육에 있는 박사 과정 학생을 위한 장학금 http://comm.hanyang.ac.kr/propecia.html 정신 건강 요구 평가 도구 http://comm.hanyang.ac.kr/viagra.html kroger 약국 콜럼버스 오하이오